سلام دوستان

مرسی از دوستانی که با دعوت و حتی بی دعوت به جشن تولدم اومدن ...

ممنونم ایشالله تولدتون جبران کنم ...

 

خیلی خوشحالم کردین ...

 

کیک اینترنتی هم میل کنین ... و توی نظرات پست پایین کامنت بذارین ...

 

کاش رویاهایمان روزی حقیقت می شدند

تنگنای سینه ها دشت محبت می شدند

سادگی مهر و وفا قانون انسان بودن است

کاش قانون هایمان یکدم رعایت می شدند

اشکهای همدلی از روی مکر است و فریب

کاش روزی چشمهامان با صداقت می شدند

گاهی از غم می شود ویران دلم

ای کاش بین دلها غصه ها مردانه قسمت می شدند

 

به نام آن که جان را زندگی داد                   به نام آن که دل را عاشقی داد
به نام ساقی یکتای هستی                      به نام باده نوشی می پرستی


به نام سادگی پاکی صداقت                      به نام زندگی عشق و لطافت
به نام عاشقی دیگر شدیم ما                    من و تو بودیم و آخر شدیم ما


دگر دور فلک همساز من شد                      قضای آسمان همراز من شد
بچرخید عاقبت گردون به کامم                     فلک زد قرعه مستی به نامم


تویی جان منی جان منی تو                       به روح خسته ام جان می دمی تو
منم شیدا منم دیوانه تو                              اسیر نرگس مستانه تو


تویی جانم تویی یکدانه من                         تویی عشقم تویی دردانه من
منم عاشق دلم قربان رویت                         منم آشفته هر تار مویت


تویی زیبا تویی گیسوکمندم                        تویی رعنا تویی بالا بلندم
منم من تشنه پیمانه تو                              خراب باده میخانه تو


تویی آرام من صبر و قرارم                            تویی مستی این جان خمارم
منم من آن که نوشم می ز جامت                 کنم جان و سر و دل را به نامت


دگر وقت صفا و عشق و مستی است            زمان باده نوشی می پرستی است
زمان شادی و شور و شعف شد                    دف و مطرب می و ساقی به صف شد


زمان عاشقی و عشقبازی است                   زمان سرخوشی و سرفرازی است
بیا پیمان یکرنگی ببندیم                              بیا با یکدگر عهدی ببندیم


که تا شام ابد با هم بمانیم                           سرود عشق را با هم بخوانیم
به امید وصالی پر بگیریم                               ره کاشانه دیگر نگیریم

/ 0 نظر / 34 بازدید