لحظه ی آخر

   -آخر لحظه-

 

   چشم در چشم هم

 

    آخرین بوسه

 

    آخرین نگاه

 

    آخرین شعر ترم

 

    آخرین قطره اشک

 

 

    شعرم از چشم تو می جوشد

 

    راه بر گونه ی تو می جوید

 

     و نهایت به لبت می ریزد

 

    آغوش آخر در تب و تاب

 

    دست من سرد، بی تاب

 

     لب من می لرزد،

 

    از لبت می پرسد:

 

   بازگشت را آیا

 

 

   امید هست؟

 

   

                                           

 

 

/ 2 نظر / 33 بازدید
ح

سلام دوستم خوبی من اپپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]