فروغ فرخزاد!

دیر

در چشم روز خسته خزیدست

رؤیای گنگ و تیرهء خوابی

اکنون دوباره باید از این راه

تنها به سوی خانه شتابی

 

 

تا سایه سیاه تو ، اینسان

پیوسته در کنار تو باشد

هرگز گمان مبر که در آنجا

چشمی به انتظار تو باشد

 

 

بنشسته خانهء تو چو گوری

د ر ابری از غبار درختان

تاجی بسر نهاده چو دیروز

از تارهای نقره باران

 

 

از گوشه های ساکت و تاریک

چون در گشوده گشت به رویت

صدها سلام خامش و مرموز

پر میکشند خسته بسویت

 

 

گوئی که میتپد دل ظلمت

در آن اطاق کوچک غمگین

شب میخزد چو مار سیاهی

بر پرده های نازک رنگین

 

 

ساعت به روی سینه دیوار

خالی ز ضربه ای ،ز نوائی

در جرمی از سکوت و خموشی

خود نیز تکه ای ز فضائی

 

 

در قابهای کهنه ، تصاویر

این چهره های مضحک فانی

بیرنگ از گذشت زمانها

شاید که بوده اند  زمانی

 

 

آئینه همچو چشم بزرگی

یکسو نشسته گرم تماشا

بر روی شیشه های نگاهش

بنشانده روح عاصی شب را

 

 

تو ، خسته چون پرندهء پیری

رو میکنی به گرمی بستر

با پلک های بسته لرزان

سر مینهی به سینهء دفتر

 

 

گریند در کنار تو گوئی

ارواح مردگان گذشته

آنها که خفته اند بر این تخت

پیش از تو در زمان گذشته

 

 

ز آنها هزار جنبش خاموش

ز آنها هزار نالهء بیتاب

همچون حبابهای گریزان

بر چهرهء فشردهء مرداب

 

 

لبریز گشته کاج کهنسال

از غار غار شوم کلاغان

رقصد به روی پنجره ها باز

ابریشم معطر باران

 

 

احساس میکنی که دریغ است

با درد خود اگر بستیزی

میبوئی آن شکوفهء غم را

تا شعر تازه ای بنویسی

دوستت دارم تا آخرین نفس  ....

/ 10 نظر / 34 بازدید
سعیده

نمی دونم چرا یه دفعه هوس کردم خودم واسه خودم کامنت بذارم[پلک] دله دیگه یه دفعه یه چیزی میخواد[نیشخند] دوستای گلم ممنونم که بهم سر میزنین و منو از تنهایی در میارین ... دوستون دارم ....[ماچ][ماچ][ماچ] [گل][گل][گل]

محسن

سلام سعیده جان خوبی؟ ممنون که به خاطر ما از فروغ عزیز که واقعا مثل هیچکس نیست مطلب میذاری.. پیام های پرمهرت رسید.. دست گلت درد نکنه.. شاد باشی و ایام به کام..[گل]

محسن

[گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][لبخند][خداحافظ]

سایه سپید

[ماچ][ماچ][گل][گل][قلب][قلب] [قلب][قلب][گل][گل][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][گل][گل][قلب][قلب] [قلب][قلب][گل][گل][ماچ][ماچ]

سایه سپید

[ماچ][ماچ][گل][گل][قلب][قلب] [قلب][قلب][گل][گل][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][گل][گل][قلب][قلب] [قلب][قلب][گل][گل][ماچ][ماچ]

سایه سپید

[ماچ][ماچ][گل][گل][قلب][قلب] [قلب][قلب][گل][گل][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][گل][گل][قلب][قلب] [قلب][قلب][گل][گل][ماچ][ماچ]

سایه سپید

[ماچ][ماچ][گل][گل][قلب][قلب] [قلب][قلب][گل][گل][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][گل][گل][قلب][قلب] [قلب][قلب][گل][گل][ماچ][ماچ]

رضا (عشق من شبنم)

سلام آبجی قشنگ بود[دست][دست] آگه بدونی تو دلم چه خبره دارم داغون میشم آبجی[ناراحت]